Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη
Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη

3 Hacks για δουλειές σπιτιού!

Πολλές φορές μπορεί να τραυματιστούμε στο σπίτι λόγω λάθος στάσης και χρήσης του σώματός μας κατά τη διάρκεια διαφορών δουλειών που κάνουμε στο σπίτι. Η σωστή εργονομία είναι απαραίτητη λοιπόν για να κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού σωστά και με ασφαλή τρόπο. Μάθετε λοιπόν με το βίντεο που ακολουθεί πώς να χειρίζεστε σωστά το σώμα σας για να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού με πιο ασφαλή τρόπο και χωρίς μεγάλη καταπόνηση του σώματός σας.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>