Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη
Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη

Kinetic flossing

Το kinetic flossing περιλαμβάνει την θεραπευτική εφαρμογή ελαστικής ισχαιμικής περίδεσης και συνδυάζεται με κινητοποίηση και άσκηση υπομέγιστης αντίστασης.

Πρωτοεμφανίστηκε σαν τεχνική το 2014 στην Αμερική από τον Dr Kelly Starrett με το όνομα Voodoo Flossing λόγω των εντυπωσιακών κλινικών αποτελεσμάτων του. Η kinetic flossing περιλαμβάνει την χρήση ειδικού ελαστικού ιμάντα με τον οποίο ο θεραπευτής εφαρμόζει μια έντονη ισχαιμική περίδεση στο μέλος του σώματος του ασθενή που στοχεύει η θεραπεία. Η ισχαιμική περίδεση συμβάλλει στην δημιουργία αιμοδυναμικών και εμβιομηχανικών προσαρμογών. Συγκεκριμένα δημιουργείται αρχικά μείωση της τοπικής αιματικής ροής και μετά ακολουθεί αντιδραστική τοπική υπεραιμία.

Αυτές οι φυσιολογικές αιμοδυναμικές προσαρμογές μετά την εφαρμογή του kinetic flossing συμβάλλουν:

  • Στην αναγέννηση και αποκατάσταση του τραυματισμένου κολλαγόνου
  • Στην μείωση της φλεγμονής και του τοπικού πόνου και της ευαισθησίας
  • Στην βελτίωση και ενίσχυση του επουλωτικού μηχανισμού
  •  Στην Επιτάχυνση της επούλωσης
  • Στην Μείωση οιδημάτων, αιματωμάτων
  • Στην Λειτουργική τεχνική αποκατάστασης
  • Στην αύξηση της μυϊκής δύναμης
  • Στην διόρθωση της κίνησης
  • Στην άμεση αποκατάσταση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων

Το kinetic flossing χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές φυσικοθεραπείας όπως ενεργητική και παθητική κινητοποίηση των αρθρώσεων, manual therapy, αλλά και συνδυασμό με λειτουργικές ασκήσεις υπομέγιστης αντίστασης. Ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και κάποια εργαλεία μαζί με τον ελαστικό ιμάντα τα kinetic tool flossing τα οποία μπορούν σε συνδυασμό με τον ιμάντα να βοηθήσουν στην κινητοποίηση και θεραπεία συμφύσεων και βραχύνσεων στους μύες, τους τένοντες, την περιτονία, τους συνδέσμους.