Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη
Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη

Τεχνική ERGON (IASTM Technique)

Τεχνική ERGON(IASTM Technique)

Η τεχνική ERGON είναι μια καινοτόμα θεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει στατικούς και δυναμικούς χειρισμούς μαλακών μορίων του σώματος με ειδικό κλινικό εξοπλισμό με στόχο τη θεραπεία των παθολογικών καταστάσεών του.

Οι επιδράσεις της τεχνικής ERGON αφορούν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αλλαγές όπως:

 • Αύξηση κολλαγόνου
 • Μείωση πόνου και μυϊκού σπασμού
 • Διαχωρισμός και απελευθέρωση των διασταυρούμενων ενώσεων μεταξύ των ιστών
 • Ανάκτηση της ελαστικότητας των συνδετικών ιστών και των μυϊκών ινών
 • Αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος
 • Μείωση των συμφύσεων στις περιτονίες

Απόλυτες αντενδείξεις

 • Ανοιχτές πληγές/ράμματα
 • Θρομβοφλεβίτιδα
 • Μη ελεγχόμενη υπέρταση
 • Ασταθή κατάγματα
 • Φλεγμονώδη κατάσταση με ταυτόχρονη μόλυνση
 • Δερματικά μεταδιδόμενα νοσήματα
 • Οστεοποιός μυοσίτιδα
 • Οστεομυελίτιδα