Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη
Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη

Kinesio tapping

Πώς λειτουργεί η ταινία Kinesio;

Η ταινία Kinesio ανακουφίζει από τον πόνο και διευκολύνει την λεμφική αποστράγγιση ανυψώνοντας μικροσκοπικά το δέρμα. Αυτή η ανύψωση επηρεάζει τις συνελίξεις στο δέρμα, αυξάνοντας έτσι το διάμεσο διάστημα και επιτρέποντας τη μείωση της φλεγμονής, μειώνοντας την πίεση ενώ παράλληλα καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη ροή του λεμφικού υγρού εντός και εκτός της περιοχής στόχου.

Με βάση τη χρόνια χρήση το Kinesio Tape εφαρμόζεται ειδικά στον ασθενή με βάση τις ανάγκες του μετά από αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της κλινικής αξιολόγησης το Kinesio Tape χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους και σε διάφορες θεραπείες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την χρήση μονών λωρίδων “I” ή τροποποιήσεων σε σχήμα “Χ”, “Υ” ή άλλων εξειδικευμένων σχημάτων. Επίσης, η κατεύθυνση και η ποσότητα τεντώματος που τοποθετείται στην ταινία κατά την εφαρμογή ποικίλει ανάλογα την πάθηση και έχει την ικανότητα να αναδημιουργήσει το νευρομυϊκό σύστημα, να μειώσει τη φλεγμονή, να προλάβει τους τραυματισμούς και να προωθήσει την καλή κυκλοφορία και την επούλωση και να βοηθήσει στην ομοιόσταση

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>