Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη
Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη

#Τραυματισμός στον πρόσθιο #χιαστό σύνδεσμο του #γόνατος

Λύστε όλες σας τις απορίες πάνω στην αντιμετώπιση χειρουργική και συντηρητική πάνω σε τραυματισμούς στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο του γόνατος παρακολουθώντας τη συζήτηση μας με τον ορθοπεδικό χειρουργό Κ Χρήστο Χρηστοφορίδη!

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>