Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη
Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη

Kinetic Flossing

 

Η Kinetic Flossing περιλαμβάνει την θεραπευτική εφαρμογή ελαστικής ισχαιμικής περίδεσης η οποία συνδυάζεται με κινητοποίηση και άσκηση υπομέγιστης αντίστασης.

 

Η τεχνική Flossing είναι μια καινοτόμα θεραπευτική προσέγγιση που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της φυσικοθεραπείας. Πρωτοεμφανίστηκε στην Αμερική όπου υπήρξαν οι πρώτες αναφορές από τον Dr. Kelly Starrett.

 

Η Kinetic Flossing περιλαμβάνει τη χρήση ενός ειδικού ελαστικού υμάντα , υλικού καουτσούκ-λάτεξ, με τον οποίο ο θεραπευτής εφαρμόζει μια έντονη ισχαιμική περίδεση στο μέλος του σώματος του ασθενή, που στοχεύει η θεραπεία. Η ισχαιμική πίεση συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών αιμοδυναμικών και εμβιομηχανικών προσαρμογών. Οι αιμοδυναμικές προσαρμογές περιλαμβάνουν την αρχική μείωση της αιματικής ροής και την επακόλουθη αντιδραστική τοπική υπεραιμία που μεταβάλει τη μικροαγγειακή μορφολογία και αυξάνει την ινοβλαστική επιστράτευση και ενεργοποίηση.

 

Το Flossing συμβάλει׃

 

 • Στην αναγέννηση και αποκατάσταση του τραυματισμένου κολλαγόνου
 • Στην κάθαρση του μυός από τα παράγωγα της φλεγμονής και των μεταβλητών του πόνου
 • Στη βελτίωης και ενίσχυση του επουλωτικού μηχανισμού

 

Η τεχνική περιλαμβάνει εξειδικευμένες τεχνικές περίδεσης που εφαρμόζονται σε όλες τις ανατομικές δομές του σώματος. Η Kinetic Flossing περιλαμβάνει επίσης τη τοπική συμπιεστική εφαρμογή ειδικών κλινικών εργαλείων πάνω σε πάσχουσες ανατομικές δομές. Η χρήση των tools συμβάλει στην δημιουγία ειδανικών συνθηκών τοπικής κινητοποίησης και θεραπείας συμφύσεων και βραχύσεων στα μαλακά μόρια του ανθρώπινου σώματος ( μύες, σύνδεσμοι, τένοντες κ.α).

 

Θεραπευτικές επιδράσεις του Kinetic Flossing׃

 

 • Μείωση του πόνου
 • Μείωση μυϊκού τόνου και σπασμού
 • Αποκατάσταση του εύρους κίνησης και τροχιάς
 • Επιάχυνση της επούλωσης
 • Περιορισμός οιδηματικών καταστάσεων
 • Βελτίωης της αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας
 • Εφαρμογή λειτουργικών τεχνικών αποκατάστασης
 • Αύξηση μυικής δύναμης
 • Εφαρμογή συνδιαστικών τεχνικών
 • Διώρθωση της κίνησης και των ανατομικών δομών
 • Επιτάχυνση επούλωσης

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>