Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη
Τηλ.: 694 7937 808 Τηλ.: 21 21 21 3472 mail: chrysa@vafeiadi.gr   Διεύθυνση:Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 62, Αργυρούπολη

Χρόνιος πόνος. Τι είναι και μπορούμε άραγε να τον αντιμετωπίσουμε;

Ο χρόνιος πόνος είναι κάτι αρκετά πολύπλοκο και μπορεί πολλές φορές να μας ταλαιπωρήσει αρκετά σε σημείο που να χαλάσει αρκετά η ποιότητα ζωής μας. Αν όμως καταλάβουμε τι σημαίνει χρόνιος πόνος και απο που πηγάζει τότε ξετυλίγεται το “κουβάρι” και μπορούμε και να τον αντιμετωπίσουμε και πολλές φορές να πούμε και τέλος στο χρόνιο πόνο με τηβ βοήθεια ειδικών θεταπευτών,φυσικοθεραπευτών και ψυχοθεραπευτών. Στο πατακάτω βίντεο εξηγούμε τι είναι π χρόνιος πόνος και ποιές οι μέθοδοι αντιμετώπισης.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>