Συνέντευξη με τον κύριο ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΡΑΠΤΗΣ MIC II, DEGUM I, AGUB I ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ