Στο παρακάτω βίντεο σας δείχνω πώς οι ασκήσεις πυελικού εδάφους Kegel είναι εξίσου χρήσιμες και στους άντρες και μάλιστα σε πολλές παθήσεις επίσης λύνουμε απορείες όπως το πώς γίνονται οι ασκήσεις Kegel πόσο συχνά, και πόσο πρέπει να περιμένουμε μέχρι να δούμε αποτελέσματα.