Στο παραπάνω βίντεο εξηγούμε όλα τα βήματα που ακολουθούμε στην πρώτη συνεδρία φυσικοθεραπείας πυελικού εδάφους.