Ρομποτική Χειρουργική και Φυσικοθεραπεία Συνέντευξη με τον Δρ. Γεώργιο Σκάρπα

Συνέντευξη για την Ρομποτική Χειρουργική και Φυσικοθεραπεία με τον Δρ. Γεώργιο Σκάρπα, Χειρουργό Ορθοπεδικό – Παιδοορθοπεδικό και Επίκουρο Καθηγητή.

Περισσότερα