Θεραπεία αντιμετώπισης δισκοπάθειας με την τεχνική MacKenzie

Οι ασκήσεις MacKenzie είναι μια τεχνική manual therapy με τις οποίες μπορούμε να μειώσουμε μια φλεγμονή στους δίσκους ή και να μειώσουμε συμπτώματα πόνου στο πόδι μας που μπορεί να προέρχονται από δισκοπάθειες. Πρέπει αυτή η τεχνική να εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές και μετά από την κατάλληλη αξιολόγηση.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>