Ασκήσεις πυελικού εδάφους Kegel για προχωρημένους

Στο παρακάτω βίντεο σας δείχνουμε πώς οι ασκήσεις Kegel μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα πρόγραμμα ασκήσεων για όλο το σώμα.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>