Απλές ασκήσεις Kegel για άντρες

Στο παρακάτω βίντεο σας δείχνω πώς οι ασκήσεις πυελικού εδάφους Kegel είναι εξίσου χρήσιμες και στους άντρες και μάλιστα σε πολλές παθήσεις επίσης λύνουμε απορείες όπως το πώς γίνονται οι ασκήσεις Kegel πόσο συχνά, και πόσο πρέπει να περιμένουμε μέχρι να δούμε αποτελέσματα.

0 Comments

    Leave a Reply

    XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>